Peutergroep Gouda: Goudrakkers | Kind & Co

Peutergroep Gouda: Goudrakkers

  1. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

  2. VVE-gecertificeerd
  3. Gevestigd in basisschool de Goudakker
  4. Goede doorgaande lijn naar basisschool
  5. Live betrokken via app en website
  6. Samenwerking met kleuters van school
  7. Themagericht werken, afgestemd op school

Waar ligt peutergroep Goudrakkers?

De peutergroep is gevestigd in basisschool de Goudakker.

Wat biedt peutergroep Goudrakkers?

Peutergroep de Goudrakkers is gevestigd in basisschool de Goudakker in de wijk Korte Akkeren. Peutergroep Goudrakkers biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Elke ochtend is er tussen half 9 en 9 een inloop, waar de koffie en thee voor ouders al klaar staat.

Het spelend leren staat centraal, waarbij we kinderen veel laten ervaren en ontdekken. We volgen en stimuleren daarbij de ontwikkeling van het kind nauwlettend. Bij peutergroep Goudrakkers wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulatie van de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. De thema’s passend bij de methode worden gedurende de hele dag toegepast. Kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, samen spelen, omgaan met regels, maar ook de grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd. De thema’s op de peutergroep stemmen we zo goed mogelijk af met de basisschool, zodat de overgang tussen peutergroep en kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt. Ook worden er regelmatig leuke uitstapjes georganiseerd passend bij het thema van dat moment. Denk aan een bezoek aan het consultatiebureau of de kinderboerderij.

Gedurende de dag wordt er met structuur gewerkt, zodat de kinderen daar al aan kunnen wennen in aanloop naar de kleuterklas. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt in de kring elke ochtend het thema van die periode behandeld. Dit alles bij elkaar zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Uitwerking van het pedagogisch beleid op locatieniveau.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
Tel. 06 – 500 994 44
LRK 181165363

Maandag
08:30 tot 12:30 uur
Dinsdag
08:30 tot 12:30 uur
Woensdag
08:30 tot 12:30 uur
Donderdag
08:30 tot 12:30 uur
Vrijdag
08:30 tot 12:30 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Bianca Vroegindewei
clustermanager
tel. 06 - 500 994 03
b.vroegindewei@kmnkindenco.nl
Deborah Rotmans
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 500 521 64
d.rotmans@kmnkindenco.nl
Jippe Zijlemaker
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 464 515 69
j.zijlemaker@kmnkindenco.nl