Peutergroep Gouda: De Cirkel | Kind & Co

Peutergroep Gouda: De Cirkel

  1. Gevestigd in basisschool de Cirkel
  2. Samenwerking met de kleuters van school
  3. Goede doorgaande leerlijn naar de basisschool
  4. VVE-gecertificeerd
  5. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

  6. Live betrokken via app

Waar ligt peutergroep De Cirkel?

De peutergroep is gevestigd in basisschool De Cirkel.

Wat biedt peutergroep De Cirkel?

De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.

Bij peutergroep Cirkel wordt gewerkt met de methode Uk & Puk, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.

Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden de eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Brittenburg 50
2804 ZZ Gouda
Tel. 0182 – 44 11 66
LRK 326744903

Maandag
08:30 tot 12:30 uur
Dinsdag
Bij genoeg animo open
Woensdag
08:30 tot 12:30 uur
Donderdag
08:30 tot 12:30 uur
Vrijdag
08:30 tot 12:30 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Bianca Vroegindewei
clustermanager
tel. 06 - 500 994 03
b.vroegindewei@kmnkindenco.nl
Deborah Rotmans
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 500 521 64
d.rotmans@kmnkindenco.nl
Jippe Zijlemaker
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 464 515 69
j.zijlemaker@kmnkindenco.nl