Peutergroep Gouda: De Cirkel

 1. Gevestigd in basisschool de Cirkel
 2. Samenwerking met de kleuters van school
 3. Goede doorgaande leerlijn naar de basisschool
 4. VVE-gecertificeerd
 5. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 6. Live betrokken via app

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt peutergroep De Cirkel?

De peutergroep is gevestigd in basisschool De Cirkel, in de wijk Plaswijck in Gouda.

Wat biedt peutergroep De Cirkel?

De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.

Bij peutergroep Cirkel wordt gewerkt met de methode Uk & Puk, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en ook voorbereidende rekenvaardigheden komen aan bod. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Alle activiteiten van de dag passen binnen het op dat moment behandelde thema.
De thema’s worden zo goed mogelijk afgestemd met de basisschool, zodat de overgang tussen peutergroep en kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt. Ook worden er regelmatig leuke uitstapjes of activiteiten georganiseerd passend bij het thema van dat moment, bijvoorbeeld bibliotheekbezoeken of een voorstelling van een clown. Deze activiteiten doen we vaak samen met de kleuters.
Gedurende de dag wordt er veel structuur geboden aan de kinderen, zodat zij daar al aan wennen in aanloop naar de kleuterklas. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt ’s ochtends in de kring het thema van dat moment behandeld.

Dit alles zorgt dat peutergroep de Cirkel een fijne, veilige plek voor uw kind is en biedt het een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Brittenburg 50
  2804 ZZ Gouda
  Tel. 0182 – 44 11 66
  LRK 326744903

  Maandag
  08:30 tot 12:30 uur
  Dinsdag
  Bij genoeg animo open
  Woensdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Donderdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Vrijdag
  08:30 tot 12:30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Bianca Vroegindewei
  clustermanager
  tel. 06 - 500 994 03
  b.vroegindewei@kindenco.nl
  Wieke Knoop
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 500 521 64
  w.knoop@kindenco.nl
  Lanniari van Kralingen
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 235 609 99
  l.vankralingen@kindencoludens.nl