Peutergroep Gouda: Aloysius

 1. Gevestigd in basisschool St. Aloysius

  Doordat peutergroep Aloysius gevestigd is in basisschool St. Aloysius en we alle thema’s afstemmen met school is er een doorgaande leerlijn naar de basisschool.

 2. VE-gecertificeerd

  Voorschoolse educatie (VE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 3. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 4. Opvang in Groeiling scholen

  Voor meer informatie over de opvang in de scholen van de Groeiling klik hier.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt peutergroep Aloysius?

De peutergroep is gevestigd in basisschool St. Aloysius, in het centrum van Gouda.

Wat biedt peutergroep Aloysius?

Peutergroep Aloysius biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, waarbij we de kinderen veel laten ervaren en ontdekken. We volgen en stimuleren daarbij de ontwikkeling van het kind nauwlettend. Bij peutergroep Aloysius wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulatie van de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. De thema’s passend bij de methode worden gedurende de hele dag toegepast. Kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, samen spelen, omgaan met regels, maar ook de grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd.

De thema’s op de peutergroep stemmen we zo goed mogelijk af met de basisschool, zodat de overgang tussen peutergroep en kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt. Ook worden er regelmatig leuke uitstapjes of activiteiten georganiseerd passend bij het thema van dat moment, bijvoorbeeld bibliotheekbezoeken of een voorstelling van een clown. Ook dit doen we vaak samen met de kleuters!

Gedurende de dag wordt er met structuur gewerkt, zodat de kinderen daar al aan kunnen wennen in aanloop naar de kleuterklas. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt in de kring elke ochtend het thema van die periode behandeld. Dit alles bij elkaar zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Spieringstraat  18
  2801 ZM Gouda
  Tel. 0182 – 24 46 50
  LRK 217721333

  Maandag
  08:30 tot 12:30 uur
  Dinsdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Woensdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Donderdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Vrijdag
  08:30 tot 12:30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Bianca Vroegindewei
  clustermanager
  tel. 06 - 500 994 03
  b.vroegindewei@kindenco.nl
  Wieke Knoop
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 500 521 64
  w.knoop@kindenco.nl