Peutergroep Houten: Gildemeesters

 1. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 2. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep Gildemeesters?

Peutergroep Gildemeesters is gelegen in de wijk De Gilden en gevestigd in PC Basisschool Het Mozaïek. Het lokaal is fris en licht met gezellige speelhoeken, zoals een huishoek voor rollenspel en een bouwhoek met verschillende soorten constructiemateriaal. Er is een mooie afgeschermde buitenruimte waar peuters kunnen spelen in de zandbak, klimmen, klauteren, fietsen en glijden van de glijbaan. Bij slecht weer kan, in overleg met de leerkrachten, ook gebruik worden gemaakt van de speelzaal.

Wat biedt peutergroep Gildemeesters?

Alle peuters in de leeftijd tussen twee en vier jaar zijn van harte welkom bij peutergroep Gildemeesters. Peutergroep Gildemeesters is een VVE-groep. Dit betekent dat we extra aandacht besteden aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en de sensomotorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit alles om uw kind voor te bereiden op de basisschool. Gedurende een ochtend worden er verschillende activiteiten aangeboden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van de Uk & Puk methode. De methode bevat 10 thema’s. Elk thema duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Iedere dag doet één van de pedagogisch medewerkers, naar aanleiding van de methode, een kleine kringactiviteit met 4 peuters. In een klein groepje komt elk kind goed aan bod en kan er beter op het individuele kind ingespeeld worden. Bij het thema ‘Hoera, een baby’ doen we bijvoorbeeld de babypop uitgebreid in bad of gaan we beschuit met muisjes eten.

Ook doet één van de pedagogisch medewerksters iedere dag een zogenaamde grote kring met alle peuters; hierin komen de woorden uit het thema nogmaals aan bod. Tijdens elk thema beleeft de pop Puk allerlei avonturen in de peutergroep. Ook worden er veel liedjes gezongen, beweegspelletjes gedaan, prentenboeken gelezen en kunnen de peuters knutsels maken. Regelmatig wordt er een gezellige koffieochtend georganiseerd voor de ouders. De peuters laten dan zien en horen wat er is gedaan rondom een bepaald thema.

Peutergroep Gildemeesters is een christelijke peutergroep. Dat betekent dat er regelmatig eenvoudige Bijbelverhalen aan de peuters worden verteld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema dat we met Uk & Puk behandelen. Er worden liedjes en gebeden gezongen aan het begin en einde van de ochtend.

Iedereen is van harte welkom in de peutergroep van de Gildemeesters!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Glazeniersgilde 18
  3994 BM Houten
  Tel. 030 – 760 00 61
  Mob. 06 – 45807449
  pggildemeesters@kmnkindenco.nl
  LRK 204655699

  Maandag
  8:30 tot 12:30 uur
  Dinsdag
  8:30 tot 12:30 uur
  Donderdag
  8:30 tot 12:30 uur
  Vrijdag
  8:30 tot 12:30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Mies Kroese
  clustermanager
  tel. 06 - 131 723 16
  m.kroese@kindenco.nl
  Suzanne de Liefde
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 821 762 28
  s.deliefde@kmnkindenco.nl