Peutergroep Houten: Gildemeesters

  1. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  2. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep Gildemeesters?

Peutergroep Gildemeesters (voorheen peutergroep Beun) is gelegen in de wijk De Gilden en gevestigd in PCB Het Mozaïek.

Wat biedt peutergroep Gildemeesters?

Alle peuters in de leeftijd tussen twee en vier jaar zijn van harte welkom bij peutergroep Gildemeesters. Peutergroep Gildemeesters is een VVE groep. Dat houdt in dat er elke morgen 2 vaste pedagogisch medewerksters op de groep staan. In de groep wordt gewerkt met de methode: Uk & Puk. De methode bevat 10 thema’s. Elk thema duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Iedere dag doet één van de pedagogisch medewerksters, naar aanleiding van de methode, een kleine kringactiviteit met 4 peuters. In een klein groepje komt elk kind goed aan bod en kan er beter op het individuele kind ingespeeld worden.

Bij het thema “Hoera, een baby” doen we bv. de babypop uitgebreid in bad of gaan we beschuit met muisjes eten.
Ook doet één van de pedagogisch medewerksters iedere dag een zogenaamde grote kring, met alle peuters; hierin komen de woorden uit het thema nogmaals aan bod. Tijdens elk thema beleeft de pop Puk (van stof) allerlei avonturen in de peutergroep. Ook worden er veel liedjes gezongen en kunnen de peuters knutsels maken. Regelmatig wordt er een gezellige koffieochtend georganiseerd voor de ouders. De peuters laten dan zien en horen wat er is gedaan rondom een bepaald thema.

Peutergroep Gildemeesters is een christelijke peutergroep. Dat betekent dat er regelmatig eenvoudige Bijbelverhalen aan de peuters worden verteld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten  bij het thema dat we met Uk & Puk behandelen. Er worden liedjes en gebeden gezongen aan het begin en einde van de ochtend.

Iedereen is van harte welkom in de peutergroep van de Gildemeesters!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Glazeniersgilde 18
3994 BM Houten
Tel. 030 – 760 00 61
Mob. 06 – 213 156 08
pggildemeesters@kmnkindenco.nl
LRK 204655699

Maandag
8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Carlie Mulders
clustermanager
tel. 06 - 131 776 93
c.mulders@kmnkindenco.nl
Dicky van Rijkom-Offermans
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 579 563 47
d.offermans@kmnkindenco.nl
Wietske Cathalina
Senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 152 381 36
w.cathalina@kmnkindenco.nl