Peutergroep Linschoten: Duimelotje | Kind & Co

Peutergroep Linschoten: Duimelotje

 1. Ruime buitenspeelplaats

  Peutergroep Duimelotje heeft een mooi buitenruimte met zandbak en klimhuisje. Het plein is omgeven door een hek, zodat het afgesloten is van de andere pleinen.

 2. Verlengde openingstijden

  We zijn open op de maandag, dinsdag en de donderdag van 8:30 uur tot 13:30 uur.

 3. VE-gecertificeerd

  Voorschoolse educatie (VE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 4. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via Mijn KMN Kind & Co.

Waar ligt peutergroep Duimelotje?

Peutergroep Duimelotje is gehuisvest in Cultuurhuis de Brede Vaart, deze locatie is centraal gelegen in het dorp Linschoten.

Wat biedt peutergroep Duimelotje?

Er wordt op peutergroep Duimelotje gewerkt met de Uk & Puk methode. Rondom een thema worden diverse activiteiten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Er zijn activiteiten in de grote kring en in de kleine kring, zowel creatief als spel. Daarnaast wordt er veel gezongen en gedanst. De peutergroep beschikt over een royale, lichte en gezellige groepsruimte en een mooie buitenruimte. Er is voldoende ruimte om buiten te fietsen, er is een speelhuisje en een grote zandbak.

Peutergroep Duimelotje is VE-gecertificeerd (voorschoolse educatie), dit wil zeggen dat er naast het “gewone” spelen ook ondersteuning geboden wordt op andere terreinen van de opvoeding. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenontwikkeling. Er worden vele activiteiten aangeboden, ook als voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Laan van Rapijnen 28
3461 GH Linschoten
Tel. 0348 – 76 00 21
LRK 690374239

Maandag
08:30 tot 13:30 uur
Dinsdag
08:30 tot 13:30 uur
Donderdag
08:30 tot 13:30 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Oudercommissie
ocduimelotje@kmnkindenco.nl

Caroline van den Dungen
clustermanager
tel. 06 - 220 622 85
c.vandendungen@kmnkindenco.nl
Ingrid den Hartogh
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 – 1165 1626
i.denhartogh@kmnkindenco.nl