Peutergroep Diemen: Atelier

 1. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 2. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 3. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt peutergroep Atelier?

Atelier is een peutergroep, gevestigd in Openbare Basisschool het Atelier in Diemen. Peutergroep Atelier is een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Wat biedt peutergroep Atelier?

Peutergroep Atelier heeft de beschikking over een mooie grote binnenruimte en een afgebakende buitenruimte. Op de peutergroep worden de lichamelijke, emotionele en sociale vaardigheden van uw peuter op een natuurlijke, speelse manier gestimuleerd. Kinderen leren met elkaar omgaan, lekker met elkaar te spelen, maar ook de eerste beginselen van taal en rekenen. Op de groepen hebben we een gevarieerd speelgoed- en spelaanbod, afgestemd op alle ontwikkelingsgebieden van de peuter. We werken met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Aan de thema’s worden creatieve, muzikale en bewegingsactiviteiten gekoppeld. Deze thema’s komen voort uit de VVE methode ‘Uk & Puk’. Vanuit deze methode wordt het gebruik van taal extra gestimuleerd.

De pedagogisch medewerkers geven ieder kind zo veel mogelijk de ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen.

Ouders worden middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de thema’s die aan bod komen op de peutergroep. Zo weten de ouders in grote lijnen wat er speelt en kunnen ze thuis deze onderwerpen bespreken met hun kind.
Naast de dagelijkse activiteiten is er zo nu en dan ook tijd voor een extra leuke activiteiten. Zo worden de verjaardagen gevierd, vieren ze verschillende feest(dag)en is er af en toe een uitstapje voor de hele groep.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Jac. P. Thijsselaan 100A
  1112 XV Diemen
  Tel. 06 – 515 984 55 (Groep Waterlelies)
  Tel. 06 – 109 913 72 (Groep Madeliefjes)

  LKR 198114709

  Maandag
  08:30 tot 12:30 uur
  Dinsdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Woensdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Donderdag
  08:30 tot 12:30 uur
  Vrijdag
  08:30 tot 12:30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Marieke van Otterloo
  clustermanager
  tel. 06 - 413 617 87
  m.vanotterloo@kindenco.nl
  Brigitte Nieuwhof
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 148 067 89
  b.nieuwhof@kindenco.nl