Peutergroep Oudewater: De Schommel | Kind & Co

Peutergroep Oudewater: De Schommel

 1. Halve dagopvang (8:30 tot 13:30 uur)

  De peutergroep valt onder de wet kinderopvang. Ouders kunnen voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen voor een of VVE-toeslag, of een peuteropvangtoeslag (beide gesubsidieerd van uit de gemeente) of, als beide ouders werken, voor de kinderopvangtoeslag.

 2. Vijf ochtenden open

  Ouders kunnen aangeven welke ochtend zij opvang wensen.

 3. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 4. Puk & Ko

  Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via Mijn KMN Kind & Co.

Waar ligt peutergroep De Schommel?

Peutergroep De Schommel huisvest zich op de Van Veenendaalstraat 1, te Oudewater. Op hetzelfde adres zit ook kinderdagverblijf Jip en Janneke en BSO Jip en Janneke.

Wat biedt peutergroep De Schommel?

In de peutergroep ontmoeten peuters leeftijdgenootjes om samen te spelen. In de groepen zitten zowel kinderen met, als zonder een VVE-indicatie. Met bewegingsspelletjes, voorlezen en het zingen van liedjes stimuleren de medewerkers de peuters in hun lichamelijke-, sociale- en taalontwikkeling. Er is bovendien volop gelegenheid om te klimmen, glijden of zelfs fietsen. Een uitstekende manier om de grove motoriek te stimuleren. Met plakken, knippen, verven, spelen met zand, water en klei, stimuleren wij de fijne motoriek.
Er wordt gewerkt volgens een vast dagritme, en aan het eind van de ochtend  wordt er met de kinderen geluncht.
De groepen werken met een thema dat ongeveer 1 keer in de 6 weken wisselt. Verder is er uiteraard ruimte voor vrij spel, waarin bijvoorbeeld  met lego, poppen, puzzels of een boekje gespeeld kan worden.
Een groep bestaat uit maximaal zestien kinderen met twee gediplomeerde medewerker, bij 9 of meer kinderen. Soms is er een stagiaire aanwezig.
Kinderen van 2,5 tot 4 kunnen naar peutergroep De Schommel in Oudewater.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Van Veenendaalstraat 1
3421 BH Oudewater
Tel. 0348-566570

Reguliere groep
Maandag
08:45 tot 11:15 uur.
Dinsdag
08:45 tot 11:15 uur.
Donderdag
08:45 tot 15:15 uur

VVE-groep
Maandag
13:00 tot 15:15 uur
Woensdag
08:45 tot 11:15 en 13:00 tot 15:15 uur.
Vrijdag
08:45 tot 11:15 uur.

Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Caroline van den Dungen
clustermanager
tel. 06 - 220 622 85
c.vandendungen@kmnkindenco.nl
Rolien Wiggelinkhuizen
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 131 373 555
r.wiggelinkhuizen@kmnkindenco.nl
Ingrid den Hartogh
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 – 1165 1626
i.denhartogh@kmnkindenco.nl