Peutergroep Boskoop: De Akker | Kind & Co

Peutergroep Boskoop: De Akker

  1. Goede samenwerking met basisschool De Akker

    De peuters op onze peutergroep zijn al vertrouwd met de omgeving en de leerkrachten van de basisschool, dit maakt de stap van peutergroep naar basisschool kleiner.

  2. Peuterplein

    Op de peutergroep wordt gewerkt met de methode Peuterplein. Deze methode stimuleert alle ontwikkelingsgebieden. Het plezier van spelen en ontdekken staat voorop.

Waar ligt peutergroep De Akker?

De peutergroep is gevestigd in R.K. Basisschool De Akker.

Wat biedt peutergroep De Akker?

Peutergroep De Akker biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling  van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.
Bij peutergroep De Akker wordt gewerkt met de methode Peuterplein, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden de eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Populierenhof 2
2771 DG Boskoop
Tel. 0172  – 25 12 22
LRK 990 654 680

Dinsdag
08:30 tot 13:30 uur
Donderdag
08:30 tot 13:30 uur
Vrijdag
08:30 tot 13:30 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Irma Schippers
Clustermanager
tel. 06 - 464 600 44
i.schippers@kmnkindenco.nl
Winny Beijer
senior pedagogisch medewerker
06 - 117 454 68
w.beijer@kmnkindenco.nl