Peutergroep Nieuwegein: Blauwe Noot | Kind & Co

Peutergroep Nieuwegein: Blauwe Noot

 1. Uitdagende ruimte

  Uitnodigende speelhoeken om te koken, bouwen of te knutselen.

 2. Gunstige ligging

  Peutergroep Blauwe Noot is gelegen bij de scholen Meander, Christoffel en Prinses Margrietschool.

 3. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 4. Uk & Puk-methode

  Peutergroep Blauwe Noot werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel.

Waar ligt peutergroep Blauwe Noot?

Peutergroep Blauwe Noot is gevestigd in basisschool Meander en deelt het lokaal met de BSO Kameleon Blauw. De ingang zit aan de zijkant Moreelgaarde 15  Nieuwegein in de wijk Batau Zuid. De omliggende scholen zijn: de Lucas en de Margrietschool locatie Zuid.

Wat biedt peutergroep Blauwe Noot?

De peutergroep heeft de beschikking over een mooi en licht lokaal. Daarbij is er een aparte naastgelegen buitenspeelruimte. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ontdekken, knutselen en buitenspelen. Op peutergroep Blauwe Noot wordt gewerkt met de methode Uk & Puk.
Blauwe Noot is 4 ochtenden per week open en heeft ook VVE-plaatsen.

Peutergroep Blauwe Noot vindt een goede samenwerking met de scholen belangrijk. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd en er is een warme overdacht van peutergroep naar basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Uitwerking van het pedagogisch beleid op locatieniveau.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Morelgaarde 15
3436 GE Nieuwegein

Tel. 030 – 60 35 903
LRK 148386829

Maandag 
08:45 tot 12.15 uur
Dinsdag
08:45 tot 12.15 uur
Woensdag
gesloten
Donderdag

08:45 tot 12.15 uur
Vrijdag
08:45 tot 12.15 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Sylvia van Est
clustermanager
tel. 06 - 131 785 22
s.vanest@kmnkindenco.nl
Chantal Zwaan
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 308 237 26
c.zwaan@kmnkindenco.nl
Linda Slingerland
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 112 037 70
l.slingerland@kmnkindenco.nl