Header - OC

Oudercommissie

Het welzijn van uw kind staat bij KMN Kind & Co voorop. Ouders hebben dan ook het volste recht om mee te denken en te praten. Alle kinderopvanglocaties en de gastouderopvang streven naar een oudercommissie die voornamelijk bekijkt of het beleid van KMN Kind & Co goed wordt uitgevoerd in de dagelijkse gang van zaken.

Themabijeenkomsten
Ouders van de kinderen op onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, peutergroepen of buitenschoolse opvanglocaties worden minimaal één keer per jaar uitgenodigd voor een themabijeenkomst. Hier komen pedagogische onderwerpen aan bod zoals kinderziektes en veiligheid. In overleg met de oudercommissie wordt het thema bepaald.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de clustermanager of de oudercommissie van uw locatie.
De contactgegevens vindt u onderaan de locatiepagina.

Centrale Oudercommissie
De kwaliteit van KMN Kind & Co wordt getoetst door toezichthouders van de GGD. Daarnaast is er nog een overkoepelende oudercommissie, die bestaat uit een afvaardiging van de lokale oudercommissies. Als u geïnteresseerd bent in de taken van de Centrale Oudercommissie (COC), klik dan hier.