Header - OC

Oudercommissie gastouderopvang

Het welzijn van uw kind staat bij KMN Kind & Co voorop. Ouders hebben het volste recht om mee te denken en te praten. Alle kinderopvanglocaties en de gastouderopvang streven naar een oudercommissie die voornamelijk bekijkt of het beleid van KMN Kind & Co goed wordt uitgevoerd in de dagelijkse gang van zaken. Zo krijgt medezeggenschap van ouders vorm.

Wilt u uw wensen en behoeften aan de bemiddelingsmedewerkers kenbaar maken? Wilt u meebeslissen over het onderwerp van één van onze jaarlijkse themabijeenkomsten? Wilt u invloed kunnen uitoefenen op onder andere de uitvoering van het pedagogisch-, en kwaliteitsbeleid? Kortom wilt u uw stem laten horen? Kom dan bij de oudercommissie!

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gastouderbureau van KMN Kind & Co via telefoonnummer: 030-6004760 of gob@kmnkindenco.nl Indien u in contact wilt komen met de oudercommissie van het gastouderbureau, kunt u een e-mail sturen naar ocgob@kmnkindenco.nl.