Kinderdagverblijf Vinkeveen: Vinkenrijk | Kind & Co

Kinderdagverblijf Vinkeveen: Vinkenrijk

  1. Prachtige buitenruimte
  2. Atelier met 3+ activiteiten
  3. Uk & Puk methode

    Uk & Puk is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

  4. Live betrokken via app en website

    Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via Mijn KMN Kind & Co.

Waar ligt Kinderdagverblijf (KDV) Vinkenrijk?

Kinderdagverblijf Vinkenrijk is gehuisvest in het pand naast het zorgcentrum en basisschool de St Josefschool, waar ook peutergroep Hummeltjes is gehuisvest. Samen met BSO Vinkenrijk maakt het kinderdagverblijf deel uit van Kindcentrum Vinkenrijk wat opvang mogelijk maakt voor kinderen van 0-12 jaar.

Wat biedt Kinderdagverblijf Vinkenrijk?

Op kinderdagverblijf  Vinkenrijk bieden we opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf heeft twee verticale groepen van 0-4 jaar. In de groepen zijn verschillende leeftijdsgerichte speelhoeken gemaakt. Kinderdagverblijf Vinkenrijk werkt met de Uk & Puk methode. Dagelijks worden activiteiten aangeboden toegespitst op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Om het gebouw ligt een mooie, afgesloten buitenruimte waar de kinderen van het kinderdagverblijf veilig en naar hartenlust kunnen spelen.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

GGD inspectierapport

Elke locatie wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Tuinderslaantje 5
3645 EX Vinkeveen
Tel. 0297 – 303 553 (groene ara)
Tel. 0297 – 303 554 (blauwe gaai)
LRK: 187758256

Maandag
7:30 tot 18:30 uur
Dinsdag
7:30 tot 18:30 uur
Woensdag

Donderdag
7:30 tot 18:30 uur
Vrijdag

Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Lot Huurdeman
clustermanager
tel. 06 - 253 199 83
l.huurdeman@kmnkindenco.nl
Monique ten Bosch
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 115 628 83
m.tenbosch@kmnkindenco.nl