Kinderdagverblijf Weesp: Speelrijk

 1. Eigen buitenruimte

  De buitenruimte is ingericht om naar hartenlust in te kunnen spelen. Er is voor elk wat wils.  Er is een fietsbaantje, een zandbak en glijbaan. Via openslaande deuren zijn we meteen buiten op het plein dat omheind is door een muurtje met hek en beplanting. Op het schoolplein bevindt zich een speelruimte ingericht voor kinderen van 2 tot 6 jaar oud. Hier is de  speelgelegenheid voor de peuters in overleg met de basisschool en de peuterspeelzaal. Hier is het plein uitdagender ingericht, helemaal geschikt voor onze 2 tot 4 jarigen.

 2. Vast team van medewerkers

  Van onze pedagogisch medewerkers verwachten wij dat zij openstaan voor de kinderen en op de juiste manier ingaan op hun signalen en ontwikkeling. Hun persoonlijke betrokkenheid tonen en gericht positieve gevoelens naar de kinderen uiten. Dat zij de kinderen de ruimte geven zich te ontwikkelen in een veilige context, respect hebben voor de kinderen en hun sociale en culturele achtergrond, en de kinderen kunnen en zullen motiveren, stimuleren en instrueren, en in staat zijn tot een open communicatie met ouders en collega’s.

 3. Alles onder één dak

  Kinderdagverblijf Speelrijk is onderdeel van de Brede School Kors Breijer en is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, welzijn en kinderopvang, die zich bezig houden met opgroeiende kinderen. De organisaties werken toe naar samenwerking met sport, cultuur en zorg. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

 4. Samenwerking

  Doordat de peutergroep, BSO en school naast elkaar gesitueerd zijn zal het gemakkelijk zijn samen dingen te doen, zodat overgangen makkelijker worden voor kinderen. Het is eenvoudig contact te maken, maar ook om de veiligheid en geborgenheid te creëren. De gekozen methoden “Ko-Totaal” en de “Vreedzame School” worden gebruikt door de partners van de Brede School en zorgen voor een goede aansluiting tussen de groepen. De poppen Ko en Puk zijn herkenbaar en daarmee een veilig gegeven voor de kinderen. Er is een gezamenlijke overlegstructuur en een warme overdracht. Er worden gezamenlijke feesten georganiseerd.

 5. Uk & Puk methode

  Uk & Puk is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

 6. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt kinderdagverblijf Speelrijk?

Kinderdagverblijf Speelrijk is een kleinschalig kinderdagverblijf, gevestigd in de Brede School Kors Breijer in de wijk Weesp Noord. Het nieuwe gebouw heeft een veelvoud aan sferen en plekken en is daardoor een rijke leer- en speelomgeving waarin kinderen van 0 tot 12 jaar elkaar ontmoeten.

Op de begane grond heeft het kinderdagverblijf een eigen kinderopvangvleugel. Er zijn twee verticale groepen en één peutergroep. De allerkleinsten hebben een eigen slaapruimte.
De locatie is goed bereikbaar met de fiets en de auto en er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. De BSO en school bevinden zich in hetzelfde pand, dit is ideaal voor ouders met kinderen op het kinderdagverblijf en op de BSO.

Wat biedt kinderdagverblijf Speelrijk?

De peuters gymmen in de speelhal, koken in de vrolijke gele keuken of spelen met elkaar op het 2 tot 6 jarigen plein. Dit plein biedt voor de oudere peuters uitdagende speeltoestellen en een fietsparcours. De 0 tot 4 jarigen hebben een eigen afgeschermde buitenruimte met een apart gedeelte voor de baby’s. Het ervaren team werkt al jarenlang samen en heeft bewust gekozen om met de leeftijd 0 tot 4 jaar te werken. Ze voeden, knuffelen en vertroetelen de kleinsten en verzinnen uitdagende activiteiten voor de oudere kinderen. De overgang vanuit het kinderdagverblijf naar de BSO of school verloopt soepel. Samen met de Kors Breijer, peutergroep Schatjesrijk en de BSO werken de verschillende partners aan één opvoedingsklimaat en doorgaande lijn van kinderdagverblijf naar BSO naar school. Op het kinderdagverblijf en de peutergroep wordt gewerkt met de Uk & Puk methode.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Papelaan 122 B
  1382 RP Weesp
  Tel. 0294 – 41 64 19
  LRK 216383948

  Maandag
  7:30 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  7:30 tot 18:30 uur
  Woensdag
  7:30 tot 18:30 uur
  Donderdag
  7:30 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  7:30 tot 18:30 uur

  Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Oudercommissie
  ocspeelrijk@kmnkindenco.nl

  Ilona Broné
  clustermanager
  06 - 434 895 48
  i.brone@kindenco.nl
  Bianca Kraan
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 127 516 17
  b.kraan@kindenco.nl