Kind & Co en De Groeiling | Kind & Co
Header - Vacatures

Kind & Co en De Groeiling

De Groeiling en Kindercentra Midden Nederland (KMN) Kind & Co zijn in juli 2015 een samenwerkingsverband aangegaan en gezamenlijk gaan wij de ambitie om op de Groeilingscholen zogenaamde IKC’s (Integraal KindCentra) vorm en inhoud geven. Deze uitdaging krijgt als eerste gestalte met de start van een peutergroep en de start van een buitenschoolse opvang op Groeilingscholen.

Vervolgens gaan we aan de slag om ook inhoudelijk te gaan samenwerken. Het doel is om een samenhangend aanbod te bieden aan kinderen van 2 tot 12 jaar zowel tijdens schooltijd, als voor en na schooltijd. De kleur en klank van de school zijn daarbij leidend in de keuzes die gemaakt worden als het gaat om het pedagogisch klimaat en mogelijke aansluiting bij thema’s, feestelijke activiteiten en sport en spel.

Klik hieronder op het onderwerp voor meer informatie.

 1. Over Kind & Co

  Kind & Co is een organisatie die ruime ervaring heeft met alle vormen van kinderopvang; wij hebben kinderdagverblijven, peutergroepen, BSO’s, tussenschoolse- en voorschoolse opvang en een gastouderbureau. Ons werkgebied beslaat het grootste deel van de provincie Utrecht, met een aantal uitstapjes naar Noord- en Zuid Holland.

  Er werken ca 1900 gedreven professionals bij Kind & Co, die hun deskundigheid graag inzetten om kwalitatieve opvang te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar.

 2. Waar gaan we al samen aan de slag?

  Per 1 maart zijn we gestart op De Akker in Boskoop. 25 april zijn we gestart in De Bron in Reeuwijk en 2 mei in de Regenboog in Waddinxveen.

  Na de zomervakantie in de week van 22 augustus starten we met BSO’s en peutergroepen in een aantal scholen in Gouda: De Bijenkorf, ’t Carillon, De Triangel en De Cirkel.

 3. Peutergroep

  Bij een peutergroep wordt tijdens de schoolweken een programma aangeboden aan kinderen van 2-4 jaar, waarbij SPELEND leren (dus: ontdekken en ervaren) centraal staat. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.

  Wij werken met de methode Uk & Puk, een totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen maken kennis met samen spelen en samenwerken, nemen deel aan kringactiviteiten, er is aandacht voor zowel de fijne als de grove motoriek, kortom: het is een prima voorbereiding op de basisschool. De kinderen lunchen gezellig samen in de groep. Op scholen waar met een andere basismethode gewerkt wordt zoals Kleuterplein, passen wij onze werkwijze aan.

  Bij een peutergroep wordt tijdens de schoolweken een programma aangeboden aan kinderen van 2-4 jaar, waarbij SPELEND leren (dus: ontdekken en ervaren) centraal staat. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd. Vindt u het belangrijk dat uw kind leert samen spelen met leeftijdsgenootjes en wilt u dat uw kind goed voorbereid van start gaat op de basisschool? Dan is een peutergroep een  goede keuze.

 4. Tarieven peutergroep

  Peutergroepen hebben, in tegenstelling tot peuterspeelzalen, als voordeel dat er door werkende ouders  gebruik gemaakt kan worden van de kinderopvangtoeslag. Om de hoogte van de toeslag te bepalen kunt u via de website van de Belastingdienst een proefberekening maken. Klik hier om de proefberekening te starten.

  Tarieven
  Na overleg met de Groeiling kunnen wij op het tarief van de peutergroepen een korting geven van € 0,40 per uur. Er kan gebruik gemaakt worden van de kinderopvangtoeslag, zie hiervoor www.toeslagen.nl.

  De tarieven kunt u vinden op de locatiepagina van uw opvanglocatie.

 5. Buitenschoolse opvang

  De naam zegt het al: de buitenschoolse opvang is er voor de tijdsintervallen dat de school uit is en de ouders (nog) aan het werk of studie zijn. De BSO is het gehele jaar geopend, tijdens schoolvakanties en vrije dagen is er de gehele dag opvang. Soms wordt een BSO, bij voldoende belangstelling, uitgebreid met een voorschoolse opvang (VSO).

  De BSO heeft een divers activiteitenprogramma maar er is ook ruimte om lekker rustig aan te doen na een vermoeiende schooldag. Sport & spel vinden wij heel belangrijk en daarbij gaan we graag naar buiten. Na school krijgen de kinderen eerst wat te eten en te drinken. Op de BSO is er één gekwalificeerde pedagogisch medewerker per tien kinderen.

 6. Tarieven Buitenschoolse opvang

  De tarieven van de BSO kunt u bekijken op de pagina van de BSO-locatie (zie onderaan de pagina). Bij de buitenschoolse opvang kunt u mogelijk ook gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Om de hoogte van de toeslag te bepalen kunt u via de website van de Belastingdienst een proefberekening maken. Klik hier om de proefberekening te starten.

  Korting
  Na overleg met de Groeiling kunnen wij ook op het tarief van de peutergroepen een korting geven van € 0,40 per uur.

 7. Korting Groeiling scholen

  Omdat wij met de Groeiling een breed samenwerkingsverband hebben afgesloten is het mogelijk onze Groeilingklanten korting te geven van €0,40 cent op de uurprijs

Groeiling locaties per school

Basisschool KAS
BSO KAS

Basisschool De Cirkel
Peutergroep De Cirkel
BSO De Cirkel

Basisschool De Goudakker
Peutergroep Goudakker
BSO Goudakker

Basisschool St. Aloysius
Peutergroep Aloysius

Schrijf uw kind vrijblijvend in bij één van onze opvanglocaties.