Wat houdt een VVE-plaats in? | Kind & Co

Wat houdt een VVE-plaats in?

8 december 2015

Wat houdt een VVE-plaats in?

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. In meerdere gemeenten werken we op onze Peutergroepen met een VVE-programma. Wij voldoen hiervoor aan speciale kwaliteitseisen, opgesteld door Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Kinderen met een taalachterstand of om een andere reden mogen op indicatie van het consultatiebureau 10 uur per week gebruik maken van dit educatieve aanbod. Aanmelden voor een VVE-plaats kan uitsluitend via een door het consultatiebureau aan u verstrekt VVE-formulier. Op dit formulier vindt u alle informatie over de plaatsingsvoorwaarden voor VVE in uw gemeente. Heeft u bij het formulier nog vragen dan kunt u contact op nemen met de afdeling planning: 030-6004750.

Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Terug naar vorige pagina