Centrale oudercommissie | Kind & Co
Header - OC

Centrale Oudercommissie (COC)

De COC behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. Tot het aandachtsgebied van de COC behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De COC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over uitvoering algemeen kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleidsplan, algemeen voedingsbeleid, openingstijden, tariefswijzigingen, klachtenreglement. In de ideale situatie vertegenwoordigen leden van de COC alle vier de werkgebieden van Kind & Co: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Bij de invulling van vacatures wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

De COC is bereikbaar via coc@kindencoludens.nl. Secretariaat en ondersteuning vanuit Kind & Co wordt verzorgd door Els van Muiswinkel.

Verslagen

22-02-2023 Verslag COC
30-11-2022 Verslag COC
05-10-2022 Verslag COC
16-02-2022 Verslag COCOudere verslagen kunt u opvragen via coc@kindencoludens.nl.

Jaarverslag 2020

Reglementen
Reglement COC Kind & Co
Reglement OC Kindercentrum KMN Kind & Co
Reglement GOB Kind & Co

yefke

Yefke Patiwael (Voorzitter)
KDV + BSO

Alex

Alex Griffioen
BSO

Mischa COC

Misha van Hamersveld
BSO

De Centrale Oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden!