Header - OC

Centrale Oudercommissie (COC)

De COC behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. Tot het aandachtsgebied van de COC behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De COC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over uitvoering algemeen kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleidsplan, algemeen voedingsbeleid, openingstijden, tariefswijzigingen, klachtenreglement. In de ideale situatie vertegenwoordigen leden van de COC alle vier de werkgebieden van KMN Kind & Co: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Bij de invulling van vacatures wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

De COC is bereikbaar via coc@kmnkindenco.nl. Secretariaat en ondersteuning vanuit KMN Kind & Co wordt verzorgd door Els van Muiswinkel.

Verslagen
14-11-2018 Verslag COC
29-08-2018 Verslag COC
30-05-2018 Verslag COC
14-02-2018 Verslag COC

Oudere verslagen kunt u opvragen via coc@kmnkindenco.nl.

Jaarverslag 2017

Reglementen
Reglement COC KMN Kind & Co
Reglement OC Kindercentrum KMN Kind & Co
Reglement GOB KMN Kind & Co

Harry Glas - KDV + BSO (Voorzitter)

Harry Glas (Voorzitter)
KDV + BSO

Mark v/d Harst - BSO

Mark v/d Harst
BSO

Foto-volgt

Louise Bakkenes
GOB + BSO

Alex Griffioen - KDV

Alex Griffioen
KDV

Foto-volgt

Ayse Akilli-Yilmaz
PSZ