Centrale oudercommissie | Kind & Co
Header - OC

Centrale Oudercommissie (COC)

De COC behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. Tot het aandachtsgebied van de COC behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De COC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over uitvoering algemeen kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleidsplan, algemeen voedingsbeleid, openingstijden, tariefswijzigingen, klachtenreglement. In de ideale situatie vertegenwoordigen leden van de COC alle vier de werkgebieden van Kind & Co: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Bij de invulling van vacatures wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

De COC is bereikbaar via coc@kmnkindenco.nl. Secretariaat en ondersteuning vanuit Kind & Co wordt verzorgd door Els van Muiswinkel.

Verslagen

16-02-2022 Verslag COC
17-11-2021 Verslag COC
06-10-2021 Verslag COC
19-05-2021 Verslag COC

Oudere verslagen kunt u opvragen via coc@kmnkindenco.nl.

Jaarverslag 2020

Reglementen
Reglement COC Kind & Co
Reglement OC Kindercentrum KMN Kind & Co
Reglement GOB Kind & Co

yefke

Yefke Patiwael (Voorzitter)
KDV + BSO

Foto-volgt

Louise Noest
Adviseur

Alex Griffioen - KDV

Alex Griffioen
BSO

Mischa COC

Misha van Hamersveld
BSO

De Centrale Oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden!