Centrale oudercommissie | Kind & Co
Header - OC

Centrale Oudercommissie (COC)

De COC behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau binnen de organisatie. Tot het aandachtsgebied van de COC behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De COC kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over uitvoering algemeen kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleidsplan, algemeen voedingsbeleid, openingstijden, tariefswijzigingen, klachtenreglement. In de ideale situatie vertegenwoordigen leden van de COC alle vier de werkgebieden van Kind & Co: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. Bij de invulling van vacatures wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

De COC is bereikbaar via coc@kindencoludens.nl. Secretariaat en ondersteuning vanuit Kind & Co wordt verzorgd door Mirte Nijman.

Reglementen
Reglement COC Kind & Co
Reglement OC Kindercentrum KMN Kind & Co
Reglement GOB Kind & Co

yefke

Yefke Patiwael (Voorzitter)

Alex

Alex Griffioen

Iris-de-Ruiter

Iris de Ruiter

Andre-van-den-Heuvel-100x100

Andre van den Heuvel (Vice voorzitter)

Pasfoto Noor Buur

Noor Buur

De centrale oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden!