Buitenschoolse opvang De Hoef: Zon

 1. Vanaf 4 jaar

  De BSO is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar.

 2. Zelfontplooing

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. BSO Klimboom biedt kinderen daarvoor een stimulerende omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en leren zelf keuzes te maken. Bij een leeftijd van 8 jaar tekenen kinderen samen met hun ouders een zelfstandigheidsformulier. Hier worden afspraken gemaakt wat kinderen zelf mogen doen en ondernemen met toestemming van hun ouders en de leiding van de BSO.

 3. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Zon?

BSO Zon is gevestigd in de Antoniusschool De Hoef.

Wat biedt BSO Zon?

Bij BSO Zon kunnen de kinderen na schooltijd ontspannen door te bewegen, spelletjes te doen, toneelstukjes, zich te verkleden, muziek of creatief te knutselen of juist heerlijk buiten te zijn. Er een gezamenlijk moment aan het begin van de middag waarin de kinderen gezamenlijk genieten van fruit en wat drinken om met elkaar de dag door nemen of te vertellen wat je bezig houdt op dat moment. De pedagogisch medewerker maakt hier een gezellig en ontspannen moment van. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen spelen of meedoen aan activiteiten. De activiteiten worden dagelijks door de pedagogisch medewerker aangeboden, en er worden workshops georganiseerd met externe aanbieders (workshop schilderen, of koken bijvoorbeeld.). Omdat de BSO vrije tijd is, doet de pedagogisch medewerker er alles aan om een aantrekkelijk programma te bieden met én voor de kinderen. BSO Zon maakt gebruik van een ruimte in de school, die speciaal is ingericht voor deze BSO. Daarnaast beschikt de BSO over de geweldige schoolpleinen, een ontdek tuin met moestuintje rondom het schoolgebouw en een mooi speellokaal.

Scholen

De kinderen van de Antoniusschool De Hoef kunnen op BSO Zon terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Oostzijde 33
  1426 AE De Hoef
  Tel. 06 – 576 600 09
  LRK 130537676

  Maandag
  14:30 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:30 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:30 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Marieke van Otterloo
  clustermanager
  tel. 06 - 413 617 87
  m.vanotterloo@kindenco.nl
  Suzanne Coene
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 820 648 06
  s.coene@kindenco.nl