Buitenschoolse opvang Utrecht: Rijnvliet

 1. Onderdeel van Kindcentrum Rijnvliet

  Een kindcentrum biedt zowel kinderopvang als basisonderwijs aan

 2. Doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs

  Kinderen kunnen bij Kindcentrum Rijnvliet terecht van 0 tot 13 jaar

 3. Veel mogelijkheden voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma

  Wij beschikken over BSO-ruimtes, een sportveld en een buitenspeelplein waar we workshops en sportclinics geven

 4. Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en medewerkers

  Er wordt rekening gehouden met de individuele behoeftes van de kinderen en pedagogisch medewerkers

 5. Medio 2021 in een nieuw gebouw

  In het nieuwe gebouw hebben we BSO-ruimtes, een speelzaal, een atelier, een gymzaal met interactieve wand, twee buitenspeelpleinen en kunnen we naar het naastgelegen voedselbos.

 6. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Rijnvliet?

De BSO maakt onderdeel uit van Kindcentrum Rijnvliet. Het ligt aan de rand van de wijk Rijnvliet en naast het Voedselbos.

Wat biedt BSO Rijnvliet?

De BSO is onderdeel van het Integraal Kindcentrum Rijnvliet (IKC). Een IKC biedt basisonderwijs en kinderopvang aan, een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Binnen een IKC komen de kinderen gedurende de dag om te spelen, te ontspannen en te leren.

De BSO beschikt over 2 BSO-ruimtes, met een groep voor de jongere kinderen en een groep voor de oudere kinderen. Wij hebben naast deze ruimtes de beschikking over de keuken, het atelier, de speelzaal en het buitenspeelplein. Dagelijks is er een gevarieerd activiteitenprogramma. Zo worden er met regelmaat workshops georganiseerd van drie bijeenkomsten en verzorgt de pedagogisch sportmedewerker de sportclinics. De kinderen worden gestimuleerd om aan een activiteit deel te nemen, maar kunnen ook vrij spelen, wat wij ook zien als een activiteit.

Tijdens de studiedagen bieden wij de hele dag opvang aan. In de vakantie wordt er gewerkt met themaweken en worden er uitstapjes gemaakt. Kortom, op BSO Kindcentrum Rijnvliet verveel je je geen moment!

Pedagogisch klimaat

Wij hebben oog voor het welzijn van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat het kind lekker in zijn vel zit en zich volop kan ontwikkelen. Wij sluiten aan bij de behoeftes van ieder kind en stimuleren de kinderen in hun passie. Naast de ontwikkeling van kinderen vinden wij ook de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers erg belangrijk. De medewerkers kunnen ondersteuning vragen bij onze pedagogisch coach. Onze pedagogisch coach begeleidt de medewerkers in hun groei.

Kortom, een super mooie locatie met een zeer aantrekkelijk activiteitenprogramma voor de kinderen.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Pecanlaan 50
  3545 CJ Utrecht
  Tel. 030 – 760 83 59
  LRK 258072404

  Maandag
  14:15 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:15 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Renske Wildeman
  clustermanager
  tel. 06 - 432 153 76
  r.wildeman@kindenco.nl
  Lisanne van Doornik
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 571 909 46
  l.vandoornik@kindenco.nl