Buitenschoolse opvang Utrecht: Hangmat

 1. Gevestigd op Sportpark Hoograven

  Kinderen kunnen gebruik maken van het sportpark.

 2. Aan de rand van de wijk Hoograven dichtbij snelwegen

  BSO Hangmat is vanaf de snelweg makkelijk te bereiken.

 3. Divers aanbod van activiteiten

  Klik hier voor het vakantieprogramma

 4. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Hangmat?

BSO Hangmat is gevestigd in een Tropical dansschool met een tropische inrichting. Deze locatie ligt op sportpark Hoograven. Direct grenzend aan de BSO is een groot sportveld te vinden die verschillende uitdagingen  biedt. Het geasfalteerde voetbal/basketbal veld is direct zichtbaar vanuit de BSO. Daar omheen ligt een prachtig veld.

Wat biedt BSO Hangmat?

De locatie biedt een gezellige ontspannen sfeer waarbij deze doelgroep in de zithoeken samen komt. De kinderen hebben de mogelijkheid om samen te chillen, de dag door te nemen, een spel te doen of strips te lezen. Uiteraard is er ook ruimte voor creativiteit als daar behoefte aan is.
Het activiteitenaanbod komt op de 7+ BSO tot stand door middel van kinderparticipatie. De kinderen weten zelf heel goed waar hun interesses en behoeftes liggen. Samen met de pedagogisch medewerker buigen zij zich over een planning op korte, maar ook langere termijn. De locatie beschikt over een prachtig aangrenzend sportveld. Daar kunnen kinderen lekker een balletje trappen of andere sportieve activiteit ondernemen. Deze bezigheden kunnen zelfstandig of onder begeleiding van de (sport) pedagogisch medewerker plaats vinden. Klik hier voor het vakantieprogramma.

Scholen

BSO Hangmat is voor 7+ kinderen uit de wijk Hoograven, die op de Brede school zitten aan de Duurstedelaan. De Ariënsschool, Da Costa school en OBS De Hoge Raven

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Verlengde Hoogravenseweg 203
  3523 KJ Utrecht

  Tel. nnb
  LRK nnb

  Maandag
  14:15 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Woensdag
  Opvang op BSO Schateiland
  Donderdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  Opvang op BSO Schateiland

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Oudercommissie
  ochangmat@kmnkindenco.nl

  Maurien van Mechelen
  clustermanager
  tel. 06 - 131 716 23
  m.vanmechelen@kindenco.nl
  Inge Mulder
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 820 650 05
  i.mulder@kindenco.nl