Buitenschoolse opvang Utrecht: Bellewites Buren

 1. Gelegen in basisschool Montessorischool Buiten Witte Vrouwen Pallaesstraat

  De bovenbouwkinderen kunnen op hun locatie blijven en direct na school lekker uitrusten óf aan een activiteit meedoen.

 2. Gevarieerd activiteitenaanbod voor kinderen van 7 jaar en ouder

  Doordat het leeftijdsverschil niet heel groot is, zijn de georganiseerde activiteiten goed afgestemd op hun behoeften. Temeer omdat de kinderen zelf in het programma worden betrokken.

 3. Goede samenwerking met de Montessorischool

  Wanneer de kinderen uit de klas komen, is er waar nodig een overdracht met de schoolleerkracht, zodat kinderen de overgang naar de BSO als soepel ervaren.

 4. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Bellewites Buren?

BSO Bellewite is een 7+ BSO gevestigd in de Montessorischool Buiten Witte Vrouwen op de Pallaesstraat.

Wat biedt BSO Bellewites Buren?

BSO Bellewite Buren is geopend op de maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdag en vrijdag vindt de opvang plaats op BSO Bellewite. BSO Bellewites Buren beschikt over een ruimte op de begane grond die in 3 ruimtes is onderverdeeld. In deze ruimtes is er een gedeelte om te knutselen, een gedeelte om spelletjes te doen en te chillen en een gedeelte waar muziek gemaakt kan worden of aan tafel spelletjes gedaan kunnen worden. Ook is er de beschikking over een groot buitenspeelterrein met speeltoestellen en een zandbak. Elke dag wordt er een activiteitenprogramma aangeboden en er worden diverse workshops georganiseerd. Kinderen kunnen kiezen uit een knutsel-, cultureel of sport/spelactiviteit maar vrij spelen mag natuurlijk ook. In de vakantie voegen wij samen met BSO Bellewite en wordt er gewerkt met een vakantieprogramma en worden er uitstapjes gemaakt.

Scholen

De kinderen van de Montessorischool kunnen op BSO Bellewites Buren terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! We waarderen het wanneer u een afspraak maakt.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Pallaesstraat 3
  3581 RP Utrecht
  Tel. 030 – 760 37 47
  LRK: 175090634

  Maandag
  14:15 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Woensdag*
  14:15 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Vrijdag*
  14:15 tot 18:30 uur

  *Op woensdag en vrijdag is opvang mogelijk bij BSO Bellewite.

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Maurien van Mechelen
  clustermanager
  tel. 06 - 131 716 23
  m.vanmechelen@kindenco.nl
  Nadia Aarsman
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 215 066 93
  n.aarsman@kindenco.nl