Buitenschoolse opvang Vreeland: Ridderhof | Kind & Co

Buitenschoolse opvang Vreeland: Ridderhof

 1. Mogelijkheid tot warme maaltijden

  De ouders kunnen voor de kinderen warme maaltijden inkopen, aan het einde van de dag wordt dan in huiselijke kring gegeten.

 2. Groot aanbod van activiteiten

  Kinderparticipatie is een groot onderdeel voor de totstandkoming van het activiteitenprogramma, zowel de jongeren als de ouders kinderen hebben veel ideeën die ook echt uitgewerkt worden tot een heus activiteitenprogramma.

 3. Dichtbij het dorpshuis

  Gedurende de week zijn er op verschillende momenten turn- en danslessen in het dorpshuis. Er is een haal en breng mogelijkheid door BSO Ridderhof.

 4. Vertrouwde, kleine, huiselijke locatie

  Aangezien BSO Ridderhof maximaal plek heeft voor 30 kinderen verdeeld over twee stamgroepen ie er veel ruimte voor individuele begeleiding. Kinderen kennen elkaar allemaal van school, wat veel rust biedt. Er heerst dan ook een heerlijk huiskamersfeer.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via Mijn KMN Kind & Co.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Ridderhof?

BSO Ridderhof is gevestigd in de Brede School in Vreeland, samen met CSV Ridderhof en peutergroep Vechtkroost.

Wat biedt BSO Ridderhof?

Deze locatie beschikt boven over een eigen ruimte waar het voor de kinderen lekker ‘thuis’ komen is na een schooldag. Verder is er een atelier waar we ook een eigen groep hebben na schooltijd en heeft BSO Ridderhof een keuken die wij o.a. gebruiken voor kookactiviteiten. Verder is er de mogelijkheid om te bewegen in het speellokaal.  Er is volop ruimte voor ontwikkeling naar zelfstandigheid in de veilige omgeving van het dorp. Bij BSO Ridderhof staat kinderparticipatie voorop. We bieden de kinderen originele activiteiten waaruit zij zelf mogen kiezen. Ook gebruiken wij de gymzaal/speellokaal voor activiteiten.
Naast ons vaste team van pedagogisch medewerkers organiseren wij vaak workshops met externe docenten. In verschillende blokken door het jaar heen biedt zij de kinderen uitdagende, originele en prikkelende activiteiten rondom haar specialisme beeldende vorming.

Op het grote schoolplein kunnen de kinderen buiten spelen.

Scholen

De kinderen van CSV Ridderhof kunnen op BSO Ridderhof terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Niftarlakelaan 5
3633 CA  Vreeland
Tel.  06 – 15511572
LRK 124041796

Maandag
14:15 tot 18:30 uur
Dinsdag
14:15 tot 18:30 uur
Woensdag
14:15 tot 18:30 uur
Donderdag
14:15 tot 18:30 uur
Vrijdag
*

*Op vrijdag zijn de kinderen van harte welkom bij BSO Knoest of Sport Loenen (vervoer wordt dan geregeld door KMN Kind en Co).

In de schoolvakanties worden de kinderen van BSO Ridderhof opgevangen op BSO Knoest. Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Miranda van der Linden – Bon
clustermanager
tel. 06 - 250 889 39
m.vanderlinden@kmnkindenco.nl
Anita Hoogendoorn
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 464 565 40
a.hoogendoorn@kmnkindenco.nl
Lotte Luirink
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 500 521 69
L.Luirink@kmnkindenco.nl