Buitenschoolse opvang Abcoude: Piet Mondriaan | Kind & Co

Buitenschoolse opvang Abcoude: Piet Mondriaan

 1. Gevestigd in kindcentrum Piet Mondriaan

  De kinderen worden opgevangen in het gebouw van kindcentrum Piet Mondriaan. De BSO is hier een onderdeel van.

 2. Opgehaald met busjes

  Kinderen van RKBS de Paulusschool worden opgehaald met busjes of mogen zelfstandig komen op de fiets. De kinderen van OBS Piet Mondriaan en de Piusschool worden lopend gehaald of mogen zelfstandig.

 3. Themablokken

  Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op de BSO gewerkt met themablokken. Kinderen kunnen die dagen voor maximaal vier weken kiezen uit vijf verschillende activiteiten rondom een bepaald thema. Er is keuze uit vrij spel binnen en buiten, een motorische of natuurgerichte buitenactiviteit, een creatieve of technische binnenactiviteit en een activiteit gericht op zang/dans/theater of koken.

 4. Zelfontplooiing

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. BSO Piet Mondriaan biedt kinderen daarvoor een stimulerende omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en leren zelf keuzes te maken.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via Mijn KMN Kind & Co.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Piet Mondriaan?

BSO Piet Mondriaan is gehuisvest in het gebouw van kindcentrum Piet Mondriaan. Het is een eigentijds multifunctioneel gebouw waarin kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool, bibliotheek en de BSO nauw samenwerken.

Wat biedt BSO Piet Mondriaan?

De BSO bestaat uit een onderbouw en een bovenbouw die gevestigd zijn op twee plekken in het gebouw en biedt een uitdagend activiteitenaanbod. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op de BSO gewerkt met themablokken. Kinderen kunnen die dagen voor maximaal vier weken kiezen uit vijf verschillende activiteiten rondom een bepaald thema. Er is keuze uit vrij spel binnen en buiten, een motorische of natuurgerichte buitenactiviteit, een creatieve of technische binnenactiviteit en een activiteit gericht op zang/dans/theater of koken. Op woensdag en vrijdag worden uiteraard ook diverse activiteiten aangeboden en wordt er rekening gehouden met het thema dat speelt.
De kinderen kunnen daarnaast gemakkelijk gebruikmaken van de bibliotheek en deelnemen aan diverse activiteiten (bijvoorbeeld judo, ballet, toneel etc.). De BSO maakt gebruik van de grote buitenspeelplaats van de school.

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Piet Mondriaan biedt opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 8:45 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Scholen

De kinderen van OBS Piet Mondriaan, De Piusschool en RKBS de Paulusschool  kunnen op BSO Piet Mondriaan terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Broekzijdselaan 46C
1391 XL Abcoude
Onderbouw: 0294 – 22 40 42
Bovenbouw: 0294 – 22 4 1 30
LRK: 877737046

Maandag
14:15 tot 18:30 uur
Dinsdag
14:15 tot 18:30 uur
Woensdag
12:00 tot 18:30 uur
Donderdag
14:15 tot 18:30 uur
Vrijdag
12:00 tot 18:30 uur

Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Patricia Schipper
clustermanager
tel. 06 - 462 572 96
patricia.schipper@kmnkindenco.nl
Inge Mulder
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 413 618 16
i.mulder@kmnkindenco.nl