Buitenschoolse opvang Abcoude: Piet Mondriaan

 1. Gevestigd in kindcentrum Piet Mondriaan

  De kinderen worden opgevangen in het gebouw van kindcentrum Piet Mondriaan. De BSO is hier een onderdeel van.

 2. Opgehaald met busjes

  Kinderen van RKBS de Paulusschool worden opgehaald met busjes of mogen zelfstandig komen op de fiets. De kinderen van OBS Piet Mondriaan en de Piusschool worden lopend gehaald of mogen zelfstandig.

 3. Themablokken

  Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er op de BSO gewerkt met themablokken. Kinderen kunnen die dagen voor maximaal vier weken kiezen uit vijf verschillende activiteiten rondom een bepaald thema. Er is keuze uit vrij spel binnen en buiten, een motorische of natuurgerichte buitenactiviteit, een creatieve of technische binnenactiviteit en een activiteit gericht op zang/dans/theater of koken.

 4. Zelfontplooiing

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. BSO Piet Mondriaan biedt kinderen daarvoor een stimulerende omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en leren zelf keuzes te maken.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Piet Mondriaan?

BSO Piet Mondriaan is gehuisvest in het gebouw van kindcentrum Piet Mondriaan. Het is een eigentijds multifunctioneel gebouw waarin kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool, bibliotheek en de BSO nauw samenwerken.

Wat biedt BSO Piet Mondriaan?

BSO Piet Mondriaan werkt met diverse thema’s waar zes weken mee gewerkt wordt. Soms komt het voor dat de onderbouw met een ander thema werkt dan de bovenbouw. Het actuele thema en de activiteiten worden via het ouderportaal met de ouders gedeeld.

De BSO is vrije tijd voor de kinderen, daarom wordt er altijd aan ze gevraagd aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Er zijn minimaal drie activiteiten waar zij uit kunnen kiezen, denk hierbij aan natuur, creatief, sport, koken of dans en theater. Het is geen verplichting om mee te doen met een activiteit, de kinderen kunnen ook kiezen om vrij binnen en buiten te spelen. Op woensdag en vrijdag worden er ook diverse activiteiten aangeboden die aansluiten op het actuele thema. De kinderraad wordt ook betrokken bij het maken van het activiteiten plan. Wij huren regelmatig vakdocenten in om een workshop te geven.

Kinderraad

Binnen Piet Mondriaan hebben wij een kinderraad. Deze kinderraad vertegenwoordigen de kinderen die op de BSO zitten. Zij praten samen met de clustermanager en senior pedagogisch medewerker eens in de twee maanden over de inrichting, activiteiten en vakantiethema’s.

Brengen en halen naar clubjes

Binnen het gebouw is er van alles te doen en kunnen kinderen ook deelnemen aan muzieklessen en/of danslessen die door derden georganiseerd worden. Indien dit binnen het pand is kunnen de medewerkers de kinderen hierheen brengen. Helaas is het niet mogelijk om buiten het pand de kinderen naar clubjes te brengen en op te halen.

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Piet Mondriaan biedt opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 8:45 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Scholen

De kinderen van OBS Piet Mondriaan, De Piusschool en RKBS de Paulusschool  kunnen op BSO Piet Mondriaan terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Broekzijdselaan 46C
  1391 XL Abcoude
  Onderbouw: 0294 – 22 40 42
  Bovenbouw: 0294 – 22 4 1 30
  LRK: 877737046

  Maandag
  14:15 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Woensdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:15 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  14:15 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Patricia Schipper
  clustermanager
  tel. 06 - 462 572 96
  patricia.schipper@kindenco.nl
  Rens Jurna
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 511 739 31
  r.jurna@kindenco.nl