Buitenschoolse opvang Kortenhoef: Klimboom

 1. Gevestigd in Kindcentrum Klimboom

  De kinderen worden opgevangen in het gebouw van kindcentrum Klimboom en is een onderdeel van het gebouw Veenstaette. In het kindcentrum zit naast de BSO ook een kinderdagverblijf.

 2. Vanaf 4 jaar

  De BSO is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar.

 3. Activiteiten

  De BSO werkt het hele jaar door met thema’s. Hieromheen worden de activiteiten georganiseerd. De kinderen mogen zelf mee bepalen wat de thema’s worden en welke activiteiten zij graag zouden zien. De activiteiten zijn geen verplichting. De BSO is vrije tijd dus kinderen mogen zelf bepalen of zij mee willen doen.

 4. Zelfontplooing

  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. BSO Klimboom biedt kinderen daarvoor een stimulerende omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en leren zelf keuzes te maken. Bij een leeftijd van 8 jaar tekenen kinderen samen met hun ouders een zelfstandigheidsformulier. Hier worden afspraken gemaakt wat kinderen zelf mogen doen en ondernemen met toestemming van hun ouders en de leiding van de BSO.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Klimboom?

BSO Klimboom is samen met het kinderdagverblijf onderdeel van kindcentrum Klimboom. De locatie is gehuisvest in het pand ‘Veenstaete’ en ligt tussen twee basisscholen.

Wat biedt BSO Klimboom?

BSO Klimboom heeft een mooie buitenruimte, die natuurlijk is ingericht zodat kinderen in de tuin kunnen ontdekken en spelen. Voor een groot spel of een potje voetbal maken wij gebruik van het schoolplein en tegenoverliggend grasveld. In de mooi aangelegde doe- en ontdektuin kunnen kinderen vrij spelen. Ook binnen zijn genoeg mogelijkheden voor de kinderen om zich te vermaken. In het grote kinderatelier maken de kinderen de meest bijzondere creaties. We koken met de kinderen in onze open, moderne (en kindvriendelijke) keuken in de centrale hal. Ook bieden wij activiteiten aan verzorgd door vakspecialisten natuur, beeldende vorming en theater.
Wij halen van alle drie de scholen in Kortenhoef de kinderen op. De tegenoverliggende scholen (Curtevenne en Regenboog) worden lopend opgehaald. De kinderen van de Antoniusschool worden met de bus opgehaald. Indien kinderen oud genoeg zijn (en toestemming hebben van de ouders) mogen ze zelfstandig naar de BSO komen.

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Klimboom biedt opvang aan van maandag, dinsdag en donderdag van 7:30 tot 8:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Scholen

De kinderen van de Antoniusschool, Curtevenneschool en De Regenboog kunnen op BSO Klimboom terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Oudergaarde 5
  1241 AX Kortenhoef
  Tel. 035 – 206 24 32

  Maandag
  14:00 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Woensdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  14:00 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Marieke van Otterloo
  clustermanager
  tel. 06 - 413 617 87
  m.vanotterloo@kindenco.nl
  Suzanne Coene
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 820 648 06
  s.coene@kindenco.nl