Buitenschoolse opvang IJsselstein: Achterveld

 1. Betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Achterveld?

BSO Achterveld ligt in IJsselstein in de wijk Achterveld en is gehuisvest in basisschool de Trekvogel.

Wat biedt BSO Achterveld?

Op deze locatie bieden we opvang in twee groepsruimten. Er zijn twee verticale groepen voor 4-13 jaar. Naast een ruimte voor huiswerk en computergebruik kunnen de kinderen spelen op de twee buitenpleinen van basisschool de Trekvogel. Deze BSO is voor kinderen van de basisscholen De Opstap en De Trekvogel binnendoor bereikbaar.

Locatie Achterveld biedt voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag en naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wilt u gebruik maken van naschoolse opvang op woensdag, dan kan uw kind terecht op locatie Schoolwoningen (in schoolvakanties is de opvang op woensdag en vrijdag doorgaans op locatie Schoolwoningen).

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Achterveld biedt opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag van 07:30 tot 08:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt. De kinderen van basisschool de Brug (locatie Polderheem), de Opstap en de Trekvogel kunnen op de VSO terecht.

Scholen

De kinderen van basisschool de Brug (locatie Polderheem), de Opstap en de Trekvogel kunnen op BSO Achterveld terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Heemradenlaan 26
  3401 GX IJsselstein
  Tel. 06 – 822 491 18 (Boven) / 06 – 822 521 93 (Beneden)
  LRK 145508316

  Maandag
  14:00 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  14:00 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties en studiedagen geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Chantal Zwaan
  clustermanager
  tel. 06 - 822 684 31
  c.zwaan@kindenco.nl
  Anoek Mul
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 822 700 36
  a.mul@kindenco.nl