Buitenschoolse opvang Driemond: Driemond | Kind & Co

Buitenschoolse opvang Driemond: Driemond

 1. Kleinschalige opvang in de school

  Onze BSO bevindt zich in openbare basisschool Cornelis Jetses. Deze school vormt samen met de Jan Woudsmaschool, de Brede School Driemond.

 2. Thematische BSO

  Bij het bepalen van thematische activiteiten zorgen wij ervoor dat de verschillende ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en zintuiglijk evenredig aan bod komen. Dit kan zijn binnen een thema. Het kan ook zijn dat bij het ene thema veel aandacht aan cognitieve en zintuiglijke activiteiten wordt besteed en dat bij het volgende thema de andere ontwikkelingsgebieden meer aan bod komen. Door op deze manier te werken hopen wij kinderen extra uit te dagen en nieuwe kennis/vaardigheden te laten opdoen.

 3. Ondernemend en veelzijdig team

  Om te bereiken dat een kind zich bij ons emotioneel zo veilig mogelijk voelt, vinden wij het belangrijk dat vertrouwde personen het kind begeleiden. Daarom werken wij zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers en vaste invalkrachten.

 4. Grote betrokkenheid bij ouders

  Bij het ophalen van de kinderen proberen wij altijd een persoonlijke overdracht aan de ouders te doen. Soms is deze wat korter, soms wat langer. Wat wij vooral belangrijk vinden, is mee te geven hoe een kind zich heeft gevoeld op de BSO. Indien er bijzonderheden zijn voorgevallen, positief of negatief, wordt dit altijd gemeld aan de ouders. Soms is het nodig om hiervoor een aparte afspraak te maken met ouders. Als kinderen zelfstandig naar huis gaan en er is iets voorgevallen wat belangrijk is om te melden, worden de ouders gebeld.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Driemond?

De locatie heeft een gunstige ligging en is ook vanuit Amsterdam Zuid Oost goed bereikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid. De BSO is gehuisvest in de Cornelis Jetsesschool in Driemond. De Jan Woudsmaschool ligt naast deze school.

Wat biedt BSO Driemond?

BSO Driemond kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van ouders, kinderen, medewerkers en school. De BSO sluit naadloos aan bij de sfeer in het dorp. De BSO is vaak te vinden in de plaatselijke speeltuin. De kinderen spelen in de aula, het kleuterlokaal, het BSO-lokaal en de gymzaal en kunnen onder BSO-tijd deelnemen aan de activiteiten vanuit de Brede School Driemond. BSO Driemond heeft een veelzijdig team en dit is terug te zien in de activiteiten die aangeboden worden. Wij werken met een warme overdracht naar ouders. BSO Driemond is een thematische BSO. Bij het bepalen van de thema’s zorgt het team er steeds voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen en kinderen nieuwe ervaringen en vaardigheden opdoen. De vakantieopvang mag niet gemist worden, daarvoor zijn de activiteiten te leuk. Te voet, met de bus, fiets of trein fiets verkennen de kinderen de omgeving.

Voorschoolse opvang (VSO)

VSO Driemond biedt opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30 tot 8:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Scholen

De kinderen van de Jan Woudsmaschool en Cornelis Jetsesschool kunnen op BSO Driemond terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Jaargetijden 6
  1109 AR Driemond
  (Amsterdam Zuid Oost)
  Tel.  0294 – 76 00 22
  LRK 199947697

  Maandag 
  15:00 – 18:30 uur
  Dinsdag
  15:00 – 18.:30 uur
  Woensdag
  12:30 – 18:30 uur
  Donderdag
  15:00 – 18:30 uur
  Vrijdag
  12:30 – 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties op bovenstaande dagen geopend van 07:30 tot 18:30 uur
  Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen 

  Contact oudercommissie
  ocdriemond@kmnkindenco.nl

  Mirjam van Corteveen
  clustermanager
  tel. 06 - 130 645 94
  m.vancorteveen@kindenco.nl
  Chantal Vos
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 251 357 15
  c.vos@kindenco.nl