Buitenschoolse opvang Woerden: De Staatsliedjes

 1. Gevestigd in basisschool De Schakel

  BSO De Staatsliedjes is gevestigd in de aula van de school met gebruik van gymruimte en een mooie buitenruimte, die omgeven is door een hek.

 2. Kleinschalige BSO

  BSO De Staatliedjes is een locatie met 20 kinderen per dag. Er zijn 2 pedagogisch medewerkers aanwezig.

 3. Geen vervoer nodig vanaf school

  Op deze BSO komen de kinderen zelf naar de BSO toe, omdat het intern is. De pedagogisch medewerker vangt de kinderen op. Ook zijn er 7-pluskinderen die opgehaald worden door een pedagogisch medewerker van BSO Jonglieden.

 4. BSO voor 4 t/m 7 jarigen

  Deze BSO is een doorschuiflocatie; zodra de kinderen 7 jaar worden en het kindaantal het toelaat gaan de kinderen door naar BSO De Jongelieden.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Staatsliedjes?

BSO Staatsliedjes is gehuisvest in basisschool De Schakel in de wijk Staatsliedenkwartier in Woerden, en biedt opvang aan kinderen van 4 t/m 7 jaar. Als de kinderen 7  jaar worden, en er aan toe zijn, stromen zij door naar BSO Jongelieden. Deze BSO zit in het clubgebouw van VEP tennisvereniging, eveneens in het Staatsliedenkwartier op loopafstand van de Schakel.

Wat biedt BSO Staatsliedjes?

BSO Staatsliedjes is een kleinschalige BSO. De BSO maakt gebruik van de aula van basisschool  De Schakel en heeft daar een eigen BSO hoek. Op alle BSO dagen kan door de kinderen gebruik gemaakt worden van het speellokaal voor sport- en spelactiviteiten. Er wordt gebruik gemaakt van het royale schoolplein. Op het schoolplein staat een klimrek, en er zijn verschillende speelmaterialen. Ook heeft de BSO een sportkast met veel materiaal om binnen en buiten sportief bezig te zijn. Er wordt bij deze BSO een gevarieerd activiteiten aanbod aangeboden, veelal wordt er met thema’s gewerkt.

Scholen

De kinderen van basisschool De Schakel kunnen op BSO Staatsliedjes terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Van Hogendorplaan 30
  3445 CJ Woerden
  Tel. 06 – 130 650 80
  LRK 166102015  

  Maandag
  14:00 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  14:00 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Alexia George
  clustermanager
  tel. 06 - 297 832 85
  a.george@kindenco.nl
  Jacqueline Heijdeman
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 464 565 35
  j.heijdeman@kmnkindenco.nl