Collega's, bibliotheek en wethouder tekenen Boekstart | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

9 februari 2023

Collega’s, bibliotheek en wethouder tekenen Boekstart

Aan de start van de Nationale Voorleesdagen hebben de bibliotheek, de collega’s in de kinderopvang een dienstverleningsovereenkomst getekend over Boekstart. De overeenkomst is getekend door de directeur van bibliotheek AVV, een collega van peutergroep Kool en Bosch en Marieke van Otterloo manager bij Kind & Co Ludens. Zij deden dit in aanwezigheid van wethouder Maarten van der Greft.

Het doel van BoekStart is ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken. De bibliotheek heeft een coördinerende rol in de uitvoering van BoekStart.

Gemeente De Ronde Venen heeft subsidie verstrekt om de peutergroepen te voorzien van goede boeken om de kinderen op de groep voor te lezen en om ze te helpen vertrouwd te worden met boeken en (voor)lezen. Een coördinator van de bibliotheek heeft de Boekstart-coördinatoren van de peutergroepen een training gegeven over boeken en voorlezen op de groep. Deze coördinator heeft vervolgens de boeken op de groep onder de loep genomen en besloten wat weg mag. Tevens worden er nieuwe boeken besteld.

Tijdens de ondertekening van Boekstart is een boekje uitgereikt, “Kom, we gaan een boek lezen!”, met daarbij hele mooie vertelplaten. Alle groepen zullen deze ontvangen. We zijn ontzettend blij met Boekstart op de peutergroepen en verheugd met de financiering van de gemeente De Ronde Venen.

PG Zevenmijlslaarzen, PSZ Klein Duimpje, PSZ Pino & Dribbel

Terug naar vorige pagina