Kind & Co 10 jaar in Leidsche Rijn | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

10 november 2020

Kind & Co 10 jaar in Leidsche Rijn

Kind & Co 10 jaar in Leidsche Rijn

Kind & Co is een kinderopvangorganisatie met ruim 300 locaties. Clustermanager Anke van Kooten van kindcentrum Haarzicht: ‘We zijn naar Leidsche Rijn gekomen toen de wijk begon te groeien. Recent vierden we het 10-jarig bestaan van een van onze eerste locaties in Leidsche Rijn. Maar er zijn ook nog kindcentra in aanbouw: in 2021 opent kindcentrum Rijnvliet haar deuren en in 2022 is de definitieve huisvesting van kindcentrum Leeuwesteyn klaar. Voor deze nieuwe kindcentra, maar ook voor onze bestaande locaties, zijn we voortdurend op zoek naar goede pedagogisch medewerkers. Als je bij ons wilt komen werken is enthousiasme en motivatie erg belangrijk. Nieuwe collega’s die een BBL-traject willen volgen zijn net zo welkom als collega’s met een diploma en stage- of werkervaring.’ Anke komt zelf uit een heel ander werkveld. ‘Kind & Co bood mij de kans om mijn ervaring en competenties in de kinderopvang in te gaan zetten. Ik ben nog steeds blij dat ik die kans gegrepen heb.’

Ook Esther van der Werff deed iets heel anders voordat ze werd aangenomen als pedagogisch medewerker bij BSO Schatgravers in Terwijde. ‘Ik was banketbakker in de horeca. Na mijn middelbare school heb ik wel de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd en op een gegeven moment wilde ik weer iets met kinderen gaan doen. Toen ik de vacature voor culinair pedagogisch medewerker zag, heb ik direct gesolliciteerd. Ik vind het fijn dat Kind & Co een stichting is. Er is veel mogelijk qua het organiseren van activiteiten. Toen de kinderen bijvoorbeeld voorstelden om een bioscoopavond te organiseren, met verschillende zalen en popcorn, werd direct gezegd: ‘Leuk, regel het maar!’’

Doorgroeimogelijkheden
Er zijn ook mogelijkheden om door te groeien binnen Kind & Co. Joanne Westeneng begon als pedagogisch medewerker en is nu senior pedagogisch medewerker bij BSO Oase en BSO Sport Rijnvliet. ‘Na een jaar zocht ik wat meer uitdaging. Kind & Co zag toen kansen voor mij in de rol van senior. Mijn functie is heel breed en afwisselend. Van administratie en personeelsplanning tot het begeleiden van het team op de werkvloer en het contact met de ouders. Dat maakt het leuk en uitdagend.’

In een kindcentrum werken professionals uit onderwijs en opvang samen onder één dak en vanuit één pedagogische visie. Kinderen van nul tot dertien jaar kunnen zich er ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving, die daarnaast veel uitdaging biedt. Clustermanager Anke: ‘De afgelopen jaren hebben we de samenwerking met de scholen verder uitgebouwd. Kindcentrum Haarzicht is sinds januari 2020 open. We vinden het leuk en leerzaam om met elkaar te bouwen aan het aanbod voor kinderen. Onlangs hebben we samen met OBS Haarzicht de eerste themaweek Respect georganiseerd. Een groot succes. We hebben nog veel meer ideeën voor andere gezamenlijke themaweken. We staan ook altijd open voor samenwerking in de wijk, dus we hopen dat partijen die dat ook willen ons weten te vinden.’

We zijn op zoek naar jou!
‘Omdat we meerdere locaties in Leidsche Rijn hebben, kan er veel qua werkdagen en contracturen. Zo zijn er ook combinatiecontracten mogelijk. Je werkt dan bijvoorbeeld ‘s ochtends als onderwijsassistent op een van de scholen en ‘s middags als pedagogisch medewerker bij een BSO van Kind & Co. Op die manier kunnen we grotere contracten aanbieden. We zoeken betrokken nieuwe collega’s die met plezier hun werk doen!’

 

Bron: Leidsche Rijn Magazine nummer 23 – winternummer – najaar 2020 

P&O

Terug naar vorige pagina