12 diploma's terug op de diplomalijst voor dagopvang! | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

6 november 2020

12 diploma’s terug op de diplomalijst voor dagopvang!

12 diploma’s terug op de diplomalijst voor dagopvang!

Vanaf 1 november 2020 zijn 12 diploma’s die waren vervallen voor de dagopvang terug op de diplomalijst. De diploma’s kwalificeren voor de functie pedagogisch medewerker dagopvang in combinatie met een aanvullend bewijs. Zoals een branche-erkende scholing op het gebied van pedagogiek of een scholing die bij individuele gelijkstellingsverzoeken als voldoende is beoordeeld op actuele pedagogiek. Zonder geldig aanvullend certificaat kan iemand met deze diploma’s instromen als pedagogisch medewerker in ontwikkeling, terwijl er wordt gewerkt aan het behalen van een aanvullend certificaat.

 

Diploma’s

In totaal gaat het om de volgende twaalf diploma’s:

Mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4):

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo bachelor niveau (voorgangers SPH):

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

Zonder aanvullend bewijs blijven deze diploma’s onveranderd voor de buitenschoolse opvang kwalificeren.

Bron: Kinderopvang Werkt!
Bron: Kinderopvangtotaal, Frida Noordzij, 2 november 2020.

P&O

Terug naar vorige pagina