Blog KMN Kind & Co

13 maart 2020

Coronavirus 

Kind & Co volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond het coronavirus en volgt de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM op. Het kabinet heeft in een persconferentie aanvullende maatregelen tot en met 31 maart aangekondigd. Vanuit maatschappelijk belang blijven scholen geopend en dat geldt ook voor de kinderopvang.

Geadviseerd wordt echter kinderen thuis te houden in de volgende situaties:

  • Bij één van de volgende symptomen: neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en eventueel koorts.
  • Wanneer het kind contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus.

Wanneer de klachten ontstaan op de locatie dan vragen wij aan de ouders om hun kind op te halen. Wij verzoeken in dit geval het kind thuis te houden en indien de klachten verergeren, telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Ook vragen wij de ouders om de clustermanager van de betreffende opvanglocatie te informeren. De afspraken omtrent handen wassen en hoest-discipline blijven van kracht.

Wat wij doen als Kind & Co  

Wij willen ervoor zorgen dat de opvang van kinderen zoveel mogelijk door kan gaan. Om onze medewerkers niet extra te belasten worden trainingen en bijeenkomsten voor de medewerkers uitgesteld tot na 31 maart. Ouderavonden die gepland staan vóór 31 maart worden afgelast. Uiteraard proberen wij deze op een later moment alsnog in te plannen. Oudercommissievergaderingen met de clustermanager vinden zo nodig telefonisch of via de e-mail plaats.  

De uitbraak van corona kan de komende tijd tot extra ziekmeldingen leiden. Wij doen er desondanks alles aan om elke dag op de kinderdagverblijven, peutergroepen en buitenschoolse opvang voldoende medewerkers in te zetten. Als wij een groep of locatie moeten sluiten op aanwijzing van de overheid of vanwege te weinig inzetbare medewerkers, dan kunnen en zullen wij geen kinderen opvangen.

Bij een nieuwe update van het RIVM informeren wij ouders opnieuw. Bij vragen kunnen ouders contact opnemen met de clustermanager van de locatie. De contactgegevens van de clustermanager van de locatie zijn te vinden op de locatiepagina van de locatie op onze website.

 

Organisatienieuws, KDV Zwaluw

Terug naar vorige pagina