Invulling vrijdagmiddag op BSO Twister en BSO 't Vlot | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

12 september 2019

Invulling vrijdagmiddag op BSO Twister en BSO ’t Vlot

Tot aan de zomervakantie hebben BSO Twister en BSO ’t Vlot een pilot op de vrijdagmiddag gedaan. Omdat de pilot door alle partijen positief ontvangen is, hebben we direct na de zomervakantie het volgende ingevoerd: het tweede deel van de vrijdagmiddag spelen de kinderen en de pedagogisch medewerker van BSO Twister op BSO ’t Vlot. Ze spelen samen met de kinderen en pedagogisch medewerkers van BSO ’t Vlot.

Voor beide locaties geldt dat we met deze activiteit de kinderen van de vrijdagmiddag meer variatie in speelkameraadjes bieden. Omdat de eigen pedagogisch medewerker van BSO Twister meegaat, de BSO medewerkers van BSO ’t Vlot hetzelfde blijven én omdat we dit structureel doen geeft het ook veiligheid. Op vrijdagmiddag zijn dus dezelfde pedagogisch medewerkers, dezelfde kinderen en dezelfde locatie beschikbaar voor onze kinderen. Alleen hebben de kinderen van BSO Twister een uitje naar BSO ’t Vlot. En krijgen de kinderen van BSO ’t Vlot andere kinderen op bezoek.

In de praktijk gaat het op vrijdag dus als volgt:
Op BSO ’t Vlot verandert er qua vervoer niks aan het ophalen van de kinderen. Ook het lunch moment blijft hetzelfde. Er komen alleen meer kinderen en een pedagogisch medewerker bij op het 2e deel van de middag.
Op BSO Twister worden de jongste kinderen zoals gewoonlijk uit de klassen opgehaald, waarna er wordt gespeeld en geluncht. Zodra de oudste kinderen uit school zijn staat de Kind & Co bus klaar om alle kinderen van BSO Twister met de pedagogisch medewerker naar BSO ’t Vlot te brengen. Een pedagogisch medewerker van BSO ’t Vlot rijdt deze bus. En dan start deel 2 van de vrijdagmiddag. Alle kinderen worden op BSO ’t Vlot opgehaald, de ouders zijn hierover al in een eerder stadium geïnformeerd.

BSO t Vlot, BSO Twister

Terug naar vorige pagina