Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2019 | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

24 juli 2019

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2019

Hoe tevreden zijn de ouders van de kinderen die Kind & Co opvangt? Voor Kind & Co is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek een belangrijke graadmeter hoe goed wij ons werk doen. Wij delen graag de resultaten met u van het Klanttevredenheidsonderzoek 2019!

Belangrijkste resultaten

Benaderde ouders: 11.240

Aantal ouders dat aan het onderzoek heeft deelgenomen: 4.750

Respons 42% (45% in 2016)

Rapportcijfers

Organisatiebreed: 7,9 (7,8 in 2016). Benchmark: 7,9

Kinderdagverblijf: 8,1 (8,0 in 2016).

Buitenschoolse opvang: 7,7 (7,6 in 2016).

Peutergroep: 8,3 (8,0 in 2016).

Wat betekenen de resultaten nu eigenlijk?
Goed nieuws! De waardering van ouders is namelijk goed: gemiddeld boven de 4 (schaal 1 op 5) De kinderen hebben het over het algemeen goed naar hun zin op de opvang (gemiddeld 4,4). Over het algemeen laten ouders ons weten (heel) tevreden te zijn over onze medewerkers. We zijn professioneel, betrokken, geduldig, er wordt goed naar de kinderen gekeken en ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Denk aan zindelijkheidstraining, creativiteit en sociaal gedrag. Ook worden complimenten gegeven over de stabiliteit van het team, in een markt waarin een groot tekort is aan pedagogisch medewerkers. Ook zijn ouders enthousiast over de variatie en het aanbod van activiteiten. De renovaties van verschillende locaties, de aandacht voor een nieuwe inrichting en mooi aangelegde buitenterreinen geven een positieve impuls aan onze opvang.

Wat kan er beter?
Op sommige locaties is er veel wisseling van medewerkers geweest. Het is een uitdaging om pedagogisch medewerkers te vinden, maar daar spannen wij ons hard voor in. Ook zouden ouders  op een aantal locaties graag meer terugkoppeling willen over het verloop van de dag en er zouden meer foto’s kunnen worden gedeeld. Communicatie is in bredere zin een belangrijk aspect waar wij aandacht aan blijven besteden. De app werkt niet altijd zoals het zou moeten, bijvoorbeeld voor het doorgeven van afwezigheid of het ruilen van dagen. Deze feedback is waardevolle informatie in ons gesprek met de leverancier van de app. Tot slot maakten verschillende ouders opmerkingen over het aanbod en/of de variatie van ons voedingsaanbod en de activiteiten die worden gedaan. De afgelopen maanden heeft een projectgroep zich extra op gezonde voeding gericht. Dit heeft geresulteerd in ons vernieuwde voedingsbeleid dat deze maand is geïntroduceerd.

En nu?
De resultaten en speerpunten variëren per opvangvorm en locatie. We verbeteren waar mogelijk. We zijn trots op de resultaten en blij met de gegeven feedback!

Organisatienieuws, P&O

Terug naar vorige pagina