30 januari 2018

Permanente educatie voor gastouders via KinderWijsTV

Het gastouderbureau van Kind & Co heeft alle gastouders die opvang bieden een aanbod gedaan voor het gratis volgen van online modules van KinderWijs TV. Het gaat om onderwerpen die belangrijk zijn voor hun werk, zoals de pedagogische basisdoelen, observeren, rouwverwerking bij kinderen, communiceren met ouders en nog veel meer. Groot voordeel is dat gastouders op momenten dat het hen uitkomt, in hun eigen omgeving én in hun eigen tempo online kunnen bijscholen om hun kennis en vaardigheden te vergroten en op peil te houden!

GOB

Terug naar vorige pagina