13 december 2016

Kinderopvang van belang voor ontwikkeling van het kind

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport ‘Effecten van kinderopvang op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen: Een overzicht van Nederlands onderzoek’ van Lisanne Jilink en Ruben Fukkink gepubliceerd.

In het rapport wordt de volgende conclussie: ‘Het onderzoek naar de effecten van de kinderopvang op Nederlandse kinderen heeft laten zien dat de kinderopvang van wezenlijk belang is voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Het gros van de uitkomsten wijst erop dat kinderopvang van invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van het jonge kind. Wetenschappelijk onderzoek van eigen bodem onderstreept hiermee dat de Nederlandse kinderopvang van wezenlijk belang is voor de kinderlijke ontwikkeling. De gevonden effecten en verbanden zijn niet zeer sterk, maar zijn wel systematisch. Deze algemene conclusie, die ook in buitenlandse studies is gevonden, geldt dus (ook) in de Nederlandse context waar veel hoog opgeleide ouders slechts part-time gebruik maken van kinderopvang in de voorschoolse periode, vaak al vanaf vroege leeftijd.’

U kunt hier het onderzoek downloaden.

Bron: www.kinderopvang.nl

Organisatienieuws

Terug naar vorige pagina