24 oktober 2016

(Uitbreiding van) opvang nodig? Ben er op tijd bij!

Landelijke ontwikkelingen in de kinderopvang laten zien dat de vraag naar kinderopvang toeneemt. Er is meer vraag naar kinderopvang en ouders die hun kinderen al naar de opvang brengen breiden het aantal dagen steeds vaker uit. Wij zien de vraag naar opvang op onze locaties ook toenemen. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat uw kind op de gewenste (extra) dagen bij ons terecht kan. Het is goed dat ouders zich er bewust van zijn dat vandaag bellen en volgende week starten met de (extra) opvang niet meer vanzelfsprekend is. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn adviseren wij u dan ook om uw vraag naar (extra) opvang tijdig kenbaar te maken. Neem op tijd contact met ons op om af te stemmen wat uw behoefte is en wat onze mogelijkheden zijn.

Organisatienieuws, PSZ Ministek

Terug naar vorige pagina