14 juni 2016

Aanpassingen openingstijden en tarieven

Vanaf 22 augustus 2016 zal er naast buitenschoolse opvang ook een peutergroep geopend worden op onze school. In een peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. De overgang naar de basisschool verloopt op een  natuurlijke wijze, doordat de werkwijze in de peutergroep zal gaan aansluiten op de werkwijze in groep 1 van de basisschool.

Openingstijden
Tijdens de ouderavond in mei is naar voren gekomen dat een aantal  ouders het fijn vinden als de openingstijden van de peutergroep aansluiten bij de tijden van de school. De officiële openingstijd van de peutergroep is 8.30 uur – 13.30 uur, maar om aan te sluiten bij de behoefte van de ouders is er nu ook een mogelijkheid om de keuze te maken tot 12.00 uur. Er is dus opvang  van 8.30 uur tot 13.30 uur of van 8.30 uur tot 12.00 uur.

De peutergroep is in eerste instantie open op dinsdag en donderdag. Maar bij genoeg animo zal er ook peuteropvang op maandag, woensdag en/of vrijdag aangeboden worden. Laat dus vooral weten op welke dagen u gebruik wilt maken van de peutergroep, dit kan bij onze inschrijfmodule.

Tarieven

Na overleg met de Groeiling kunnen wij ook op het tarief van de peutergroepen een korting geven van € 0,40 per uur. Wij werken met 2 verschillende tarieven. Voor ochtenden van 8.30 uur – 12.00 uur is het tarief € 8,44 – € 0,40 Groeilingkorting = €8,04 per uur.
Voor ochtenden van 8.30 uur – 13.30 uur is het tarief € 8,08 – € 0,40 Groeilingkorting = € 7,68 per uur (inclusief lunch) Er kan gebruik gemaakt worden van de kinderopvangtoeslag zie hiervoor www.toeslagen.nl

Voor meer informatie: www.kmnkindenco.nl/groeling

PG De Bijenkorf, PG De Cirkel, PG De Triangel, PG t Carillon

Terug naar vorige pagina