12 mei 2016

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen in de opvang zich op allerlei vlakken ontwikkelen

Uit recent onderzoek  blijkt dat de opvang een positief effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Hoogleraar Ruben Fukkink trekt positieve conclusies over de waarde van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen.  Kinderen in de kinderopvang ontwikkelen zich op taal en cognitief vlak door samen te spelen en samen te delen. De aandacht voor gezond eten en beweging leert ze al op jonge leeftijd wat een gezonde levensstijl is.

De column van Ruben Fukkink is te lezen op kinderopvangtotaal.

Organisatienieuws

Terug naar vorige pagina